Afscheidsbegeleiding

Iedereen krijgt op verschillende terreinen van het leven met afscheid te maken.

Heel ingrijpend en definitief is het afscheid nemen van een dierbare persoon door overlijden.

Het is goed als u dit afscheid een plek kunt geven.

Een belangrijk onderdeel voor een goede rouwverwerking is de afscheidssamenkomst.

Naast de hulp die u van de uitvaartverzorger mag verwachten begeleidt de ritueelbegeleider in het afscheid nemen en rouwen, door naar het verleden te kijken maar gericht te zijn op de toekomst.

Door het gebruik van symbolen en rituelen zoeken we samen naar vormen om een passend en uniek afscheid te realiseren. 


Want : Een goed afscheid is een blijvende herinnering